www.forskningsdatabasen.dk

I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioners lokale forskningsdatabaser.

I 2021 vil Uddannelses og Forskningsstyrelsen undersøge, hvorledes der på ny kan skabes et samlet overblik over danske forskningsresultater. Nyt om dette vil blive tilføjet denne webside. Man kan skrive sig på en nyhedsliste her.

I mellemtiden kan man på OPERA-projektets NORA prototype finde overblik over og tentative analyser af de seneste års danske forskning.

For universiteterne fortsætter høsten af lokale data til såvel Open Access Indikatoren som den Bibliometriske Forskningsindikator som hidtil.

Nedenfor bringes en liste med links til de danske forskningsinstitutioners lokale forskningsdatabaser.

In January 2021, the Danish National Research Database was discontinued as a joint search service for the local research databases of the Danish research institutions.

During 2021, the Danish Agency for Higher Education and Science will review, how a new overview of the results of Danish research may be established. News in that relation will be added to this web page. You may sign up to receive news here.

In the meantime, the NORA prototype of the OPERA project may provide an overview and tentative analysis of the recent years.

For the universities, data will continue to be harvested for the indicators:  The Open Access Indicator and The Bibliometric Research Indicator

Below you’ll find a list with links to the local research databases of the research institutions.

AALBORG UNIVERSITET / AALBORG UNIVERSITY AARHUS UNIVERSITET / AARHUS UNIVERSITY COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET / TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER / DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER / UNIVERSITY COLLEGES DENMARK DET NATIONALE FORSKNINGS- OG ANALYSECENTER FOR VELFÆRD / THE DANISH CENTER FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH FORSVARSAKADEMIET / ROYAL DANISH DEFENCE COLLEGE IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN / IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN FORSKNINGINSTITUTIONER I ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING / RESEARCH INSTITUTIONS IN ARCHITECTURE, DESIGN AND CONSERVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET / UNIVERSITY OF COPENHAGEN KULTURMINISTERIET / MINISTRY OF CULTURE REGION HOVEDSTADEN /  CAPITAL REGION OF DENMARK REGION SJÆLLAND/ REGION ZEALAND ROSKILDE UNIVERSITET / ROSKILDE  UNIVERSITY SYDDANSK UNIVERSITET / UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK